top of page

Ansatteoversikt

Ole Arne Hagen 

Daglig leder 

957 66 416

olearne@linnea.as

Stor-Elvdal

Dagfinn Nybakk Riseth

Skog- og utmarkskonsulent

948 94 713

dagfinn@linnea.as

Stor-Elvdal

Leif Magne Vangen 

Skog- og utmarkskonsulent

414 13 686

leif@linnea.as

Sør-Odal

Tom Arild Fremstad

Skogsarbeider

948 65 197

Gjøvik

Carl-Frederick Heiestad Evensen 

Skogsarbeider

412 59 992

Stor-Elvdal

Eirik Budde Erichsen 

Skogsarbeider 

976 49 275

Stor Elvdal 

Tom Rune Engen 

Styreleder og prosjektleder

415 10 380

tomrune@linnea.as

Snertingdal

Simen Skavern

Skog- og utmarkskonsulent

948 95 794

simen@linnea.as

Stor-Elvdal

Ronny Engen 

Skogsarbeider 

991 51 439

Snertingdal

Cato Lunde

Skogsarbeider

995 05 991

Gjøvik

Martin Grønvold 

Skogsarbeider 

977 42 329

Stor-Elvdal

Dominick Persson 

Skogsarbeider

+46 70 360 0423

Eidskog

bottom of page