top of page
Prosjekt

Hold over for mer informasjon

83280485_1071152339899961_13269079282333

Linnea AS har gjennom flere år jobbet med små og store prosjekter. Våre prosjektledere har nødvendig kompetanse og erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier.  

GIS

Hold over for mer informasjon

GIS skjermbilde.PNG

GIS er ett hjelpemiddel som i mange sammenhenger er svært viktig for prosjekt og eller enkeltsaker. Ett godt kart kan være forskjellen på fiasko og suksess. Vi tilbyr ulike kartløsninger skreddersydd for deres formål, alt ifra enkle kart over eiendommer til store prosjektkart. 

Linjerydding

Hold over for mer informasjon

Linjerydding.png

Vi har spesialisert oss på linjerydding hvor HMS er sterkt i fokus. Vi bruker nødvendig sikkerhetsutstyr for å unngå skader på materiell og persjonell

Vegplanlegging

Hold over for mer informasjon

bilde_1.png

Skogsbilveier er viktig for å få råvarer fra skogen transportert til industrien. Undersøkelser av dagens skogsbilveier viser et betydelig behov for modernisering/ombygging/vedlikehold av skogsbilveiene. Vi bistår gjerne med deler av og eller hele prosessen fra planlegging til ferdig sluttkontrollert vei.  

Trefelling

Hold over for mer informasjon

Leilf klatre 1.jpg

Å felle vanskeligstilte trær kan by på utfordringer og skadene kan bli store om det ikke gjøres på riktig måte. Vi har kompetansen og tar jobben!

Rådgivning

Hold over for mer informasjon

gavel

I mange tilfeller har enkeltpersoner eller bedrifter behov for rådgivning innen for spesifikke fagfelt. Linnea AS har flere års erfaring innen offentlig- og privat forvaltning og bistår gjerne ved spørsmål og problemstillinger knyttet til skog og utmark.  

Flishogger

Hold over for mer informasjon

Flishogger med mannskap.JPG

Fliser opp kvist og trær med en diameter på opp til 28 cm, flisen kan enten kjøres bort eller ligge igjen for å dempe tilveksten

Forvaltning

Hold over for mer informasjon

Bjorli.JPG

Linnea AS sitter på mange års erfaring fra offentlig- og privat forvaltning og vi bistår gjerne med råd og tips knyttet til forvaltning. Vi tar også på oss forvaltningsansvar for skog-/utmarkseiendommer

Vegetasjons- rydding

Hold over for mer informasjon

DJI_0038.JPG

Siden oppstarten av Linnea AS har vi drevet med vegetasjonsrydding i alt fra bekjempelse av fremmede arter til rydding av nye alpinbakker. God kunnskap og nødvendig dokumentasjon gjør oss godt kvalifisert for jobben

bottom of page