top of page
Bilde Ole Arne svarthvit.jpg

Ole Arne Hagen

Daglig leder 

Arbeider med forretningsutvikling, salg- og prosjektledelse, strategier for skogrydding, vegplanlegging, risikovurdering av skog, grunneieravtaler, takst mv.  Yrkeserfaring fra kommuneskoger, forvalter av privat eiendom, selvstendig næringsdrivende, utmarksråd, kraftstasjoner/energi

Epost: olearne@linnea.as

Bilde TRE svarthvit.jpg

Tom Rune Engen

Styreleder og operativ kvalitetsleder

Arbeider med risikoanalyse av skog, prosjektledelse, forretningsutvikling, kursing og opplæring, grunneieravtaler mv.  Yrkeserfaring fra skogbrukslærer, hovedinstruktør Aktiv Skogbruk, jerveprosjektet i Oppland, selvstendig næringsdrivende, Oppland skogselskap

Epost: tomrune@linnea.as

Bilde Dagfinn.PNG

Dagfinn Nybakk Riseth

Prosjektleder

Arbeider med prosjektledelse, risikovurdering av skog, GIS/geografisk data, forretningsutvikling grunneieravtaler mv. Yrkeserfaring fra arealplanlegger, sektorleder kommunalt, forvaltning av privat eiendom  

Epost: dagfinn@linnea.as

Foto Simen Skavern 1 svarthvit.jpg

Vetle Nergård

Prosjektleder

Arbeider med prosjektledelse, risikovurdering av skog, GIS/geografisk data, grunneieravtaler, vegplanlegging mv. Yrkeserfaring fra Skogselskapet i Hedmark, selvstendig næringsdrivende

Epost: simen@linnea.as

bottom of page