top of page

Prosjekter

Noen bilder fra prosjekt som vi har utført

Prosjekter utført av Linnea AS

Bredding og hogst langs høyspentledning for Elvia AS. Rendalen Kraftstasjon. Takk til GM skogsdrift og Glommen-Mjøsen skog for godt samarbeid.

Utvidet sikringshogst langs 22kV linje for Elvia AS på Eina. Takk til Valdres Skog AS for godt samarbeid. 

Vegetasjonsrydding av Statnett sitt høyspenningsanlegg: 300kV Vang-Balbergskaret (Lillehammer). Her fra mastepunktrydding ved Vang transformatorstasjon.

Breddeutvidelse av høyspenttrasse Minne-Engerfjell for Eidsiva Nett (helikopterbilder)

Rydding av Kongevegen på Dovre for Statens vegvesen

Breddeutvidelse i bratt terreng (Lønnlia, Nord-Odal) for Eidsiva Nett

Tiltaksplan for å fjerne risikoområder for strømbrudd på strømlinje fra Kvisler (Åsnes) til Nord-Odal for Eidsiva Nett 

bottom of page