top of page

Prosjekter

Rydding av Kongevegen på Dovre for Statens vegvesen

Noen bilder fra prosjekt som vi har utført

Prosjekter utført av Linnea AS

Breddeutvidelse av høyspenttrasse Minne-Engerfjell for Eidsiva Nett (helikopterbilder)

Breddeutvidelse i bratt terreng (Lønnlia, Nord-Odal) for Eidsiva Nett

Tiltaksplan for å fjerne risikoområder for strømbrudd på strømlinje fra Kvisler (Åsnes) til Nord-Odal for Eidsiva Nett 

bottom of page