top of page
IMG_0488.jpg

Vegetasjonsrydding

Vi har lang erfaring med vegetasjonsrydding. Vi har utstyret og kompetansen som trengs for å rydde vegetasjon i natur, langs strømlinjer, veier og jernbane. Hensyn til dyr og natur er en viktig del av å rydde vegetasjon, og er noe Linnea verdsetter høyt.

bottom of page