top of page

OM OSS 

LINNEA AS er en tjenesteleverandør innen skog- og utmarkstjenester på Østlandet. Vi leverer både administrative tjenester og utfører praktisk arbeid innen skog- og utmarksnæring. I dag er våre største oppdrag knyttet opp mot linjerydding for Elvia. Vi  tar også på oss alt av oppdrag i det private markedet med trefelling og skogtjenester.

Vårt hovedkontor er på Koppang, Stor-Elvdal

Hovedaksjonområdet våres er Østlandet

Vår geografi

Skogrydding

Behovet for et velfungerende infrastruktur er avgjørende for samfunnet våres, enten om det er for å ha strøm i stikkontakten eller å kunne ferdes sikkert langs vegene våre. Økt tilvekst hos trær og annen vegetasjon gjør at områder må ryddes hyppigere enn før. Og sammen med strengere krav fra forbrukeren og anleggseier stilles det høye krav for oss skogsarbeidere. 

De fleste som jobber for oss er mannskap som er ute med motorsag og ryddesag. Ved hjelp av kunnskap, erfaring og sikringsutstyr gjør vi jobben uten å skade tilhørende infrastruktur eller omgivelser. Vi har høyt fokus på sikkerhet og kompetanse, og har jevnlig kurs for våre arbeidere om de aktuelle problemstillingene vi kan komme borti.      

Administrasjon

Linnea AS er også en bedrift som tilbyr annet arbeid knyttet til skog og utmark som prosjektledelse, rådgivning og GIS. Vi har ansatte med flere års erfaring med prosjektledelse, kursledelse, offentlig forvaltning og forvaltning av private eiendommer.   

HMS

Linnea AS har stort fokus på HMS og arbeidsmiljø både hos oss sjøl, men også blant våre underleverandører. Vi har gode rutiner for hva og hvordan jobber skal gjøres sikkert og på en effekt måte for å unngå skader på materiell og personell.  

bottom of page