top of page

VÅRE TJENESTER

Linnea AS er totalleverandør av skog- og utmarkstjenester på Østlandet 

82988000_316078109794076_420124332546420

Linnea AS har gjennom flere år jobbet med små og store prosjekter. Våre prosjektledere har nødvendig kompetanse og erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier.  

 • Jernbane  

 • Kraftselskap 

 • Vegvesenet 

GIS skjermbilde.PNG

GIS er ett hjelpemiddel som i mange sammenhenger er svært viktig for prosjekt og eller enkeltsaker. Ett godt kart kan være forskjellen på fiasko og suksess. Vi tilbyr ulike kartløsninger skreddersydd for deres formål, alt ifra enkle kart over eiendommer til store prosjektkart.

 • Prosjektkart 

 • Eiendomskart 

 • Arealinformasjon 

 • Beregninger 

Linjerydding.png

Vi har spesialisert oss på linjerydding hvor HMS er sterkt i fokus. Vi bruker nødvendig sikkerhetsutstyr for å unngå skader på materiell og personell

 • Undervegetasjon 

 • Kantskog 

 • Risikotrær/-skog 

 • Rådgivning 

bilde_1_edited.jpg

Skogsbilveier er viktig for å få råvarer fra skogen transportert til industrien. Undersøkelser av dagens skogsbilveier viser et betydelig behov for modernisering/ombygging/vedlikehold av skogsbilveiene. Vi bistår gjerne med deler av og eller hele prosessen fra planlegging til ferdig sluttkontrollert vei.  

 • Godkjent vegplanlegger 

 • Tilstandsrapport 

 • Rådgivning 

Leilf klatre 1.jpg

Å felle vanskeligstilte trær kan by på utfordringer og skadene kan bli store om det ikke gjøres på riktig måte. Vi har kompetansen og tar jobben!

 • Felling ovenifra og ned 

 • Nedfiring 

 • Fjerning av felt virke 

 • Sikkert og trygt 

Bjorli.JPG

I mange tilfeller har enkeltpersoner eller bedrifter behov for rådgivning innen for spesifikke fagfelt. Linnea AS har flere års erfaring innen offentlig- og privat forvaltning og bistår gjerne ved spørsmål og problemstillinger knyttet til skog og utmark.  

 • Jordskiftesaker 

 • Konsesjonssaker 

_edited.jpg

Fliser opp kvist og trær med en diameter på opp til 28 cm, flisen kan enten kjøres bort eller ligge igjen for å dempe tilveksten

 • Kvist 

 • Topper 

 • Annen vegetasjon 

ID 0 -.jpg

Linnea AS sitter på mange års erfaring fra offentlig- og privat forvaltning og vi bistår gjerne med råd og tips knyttet til forvaltning. Vi tar også på oss forvaltningsansvar for skog-/utmarkseiendommer

 • Vilt og fisk

 • Skog 

 • Skog/landbrukseiendom

DJI_0069.JPG

Siden oppstarten av Linnea AS har vi drevet med vegetasjonsrydding i alt fra bekjempelse av fremmede arter til rydding av nye alpinbakker. God kunnskap og nødvendig dokumentasjon gjør oss godt kvalifisert for jobben

 • Sprøyting 

 • Totalrydding 

 • Punktrydding

120919884_274913680244855_6607289243147553010_n.jpg

Vi tilbyr alle slags skogtjenester. Vår spesialitet er manuelle tjenester, men vi kan også bistå med maskinelle drifter. Vi har også meget god kompetanse innen forvaltning av skog, og kan komme med rådgivning.

 • Planting

 • Ungskogpleie

 • Tynning

 • Manuell/maskinell hogst

 • Rådgiving

Tjonnbutjonna.jpg

Linnea AS har god kompetanse innen vedlikehold og opparbeiding av ønsket naturområder. Vi har erfaring både inne offentlig og privat forvaltning av utmarkseiendommer og har god kompetanse inne utmark. VI har også god erfaring med skjøtsel i naturvernområder.

bistand.jpg

Vi tar utfører felling av større trær og felling i vanskelig eller bratt terreng. Har du som entreprenør behov for bistand, så stiller vi med mannskap med riktig utstyr. Ser helst at arbeidet tilsvarer minst en arbeidsdag ved bestillling. 

bottom of page