top of page

Skogrydding

Vi har spesialisert oss på skogrydding hvor HMS er i høysete. Linnea AS har drevet med skogrydding i alt fra bekjempelse av fremmede arter, underskog/kantskog langs høyspentlinjer og veger til komplisert felling av risikotrær siden 2004 for det private og offentlige.  

Rådgivning

I mange tilfeller har enkeltpersoner eller bedrifter behov for rådgivning innen for spesifikke fagfelt. Linnea AS har flere års erfaring innen offentlig- og privat forvaltning og bistår gjerne ved spørsmål og problemstillinger knyttet til skog og utmark.  

Veiplanlegging

Skogsbilveier er viktig for å få råvarer fra skogen transportert til industrien. Undersøkelser av dagens skogsbilveier viser et betydelig behov for modernisering/ombygging/vedlikehold av skogsbilveiene. I gamle Hedmark fylke er det tre stk godkjente veiplanleggere, Linnea har en av de. Vi bistår gjerne med deler av og eller hele prosessen fra planlegging til ferdig sluttkontrollert vei.  

Prosjektledelse

Linnea AS har gjennom flere år jobbet med små og store prosjekter. Våre prosjektledere har nødvendig kompetanse og erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier.  

GIS

GIS er ett hjelpemiddel som i mange sammenhenger er svært viktig for prosjekt og eller enkeltsaker. Ett godt kart kan være forskjellen på fiasko og suksess. Vi tilbyr ulike kartløsninger skreddersydd for deres formål, alt ifra enkle kart over eiendommer til store prosjektkart. 

bottom of page